Zbytečné škody za miliony: Nehodám jde snadno předejít vytyčením plynovodů

Pokud chce někdo provádět stavební práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu, musí nejprve získat souhlas distributora s provedením stavební činnosti

Přečtěte si více