Lidé přecházejí na LPG nejčastěji po odstávce kotle na uhlí. Kdy má význam vytápění čistým propanem?

Vytápění místo starých kotlů lze řešit pomocí LPG dodávaného do zásobníku, většinou v podobě čistého propanu namísto klasické směsi propanu a butanu

Přečtěte si více