Automaty Würth usnadňují výdej pracovních nástrojů a materiálů. Provozům spoří až 80 % nákladů na C-díly

Pro zajištění stálé dostupnosti pracovních potřeb, rychlého výdeje a přesné evidence mohou podniky využít výdejní automat Würth, který uskladní až 2160 kusů produktů

Přečtěte si více