Veřejné zakázky ve stavebnictví? Prakticky žádná není bez nedostatků, upozorňuje Inženýrská komora

Nejnižší cena coby hlavní kritérium řady veřejných zakázek je sama o sobě paradoxní. Neracionální úspory ve fázi projektové přípravy a realizace stavby mohou vést k daleko vyšším nákladům v jejím provozu

Přečtěte si více