Výzkumný Ústav Železniční dosáhl snížení uhlíkové stopy o 28,97 %

Měření uhlíkové stopy je součástí dlouhodobé strategie VUZ v oblasti ochrany klimatu, která v sobě zahrnuje širokou škálu opatření

Přečtěte si více