Veolia a VŠB-TUO budou společně rozvíjet využití vodíku

Veolia bude při budování nových technologií na výrobu vodíku spolupracovat s místními firmami, vzdělávacími institucemi, a městskými, krajskými, případně státními orgány

Přečtěte si více