Alternativní bionafta umožňuje podstatné snížení emisí skleníkových plynů

Bionafta HVO je vyrobena ze stoprocentně obnovitelných surovin a neuvolňuje do atmosféry žádný další oxid uhličitý

Přečtěte si více