Více než 300 miliard korun investic přinese rozvoj čisté energetiky v ČR do 2030

Celkové náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů mezi lety 2021 a 2030 představují 327,5 miliard korun

Přečtěte si více