Kontejner pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů zvládl testy na výbornou

Cílem iniciativy Global Threat Reduction Initiative (GTRI) je snížení celosvětového rizika spojeného s využíváním vysokoobohaceného jaderného paliva ve výzkumných reaktorech

Přečtěte si více