Větší míra recyklace a méně odpadků v přírodě. Zálohový systém představuje důležitý krok na cestě k oběhovému hospodářství

Zavedení zálohového systému v České republice je důležitý krok na cestě k cirkulární ekonomice

Přečtěte si více