Z historie: Těžba cínu v českých zemích

Pro Český masiv je charakteristický výskyt velkého množství ložisek s relativně malými zásobami surovin, pestrým látkovým složením a navzájem rozdílným původem

Přečtěte si více