Zaujalo nás: Snižování teplot na pracovištích

Obecně platí, že požadavky na teploty uvnitř budov vychází z tepelné bilance organismu. Při podkročení minimálních hodnot se již může jednat o značný tepelný diskomfort blížící se chladové zátěži

Přečtěte si více