Čas: Dobrý sluha, ale zlý pán? Jak s ním nakládat efektivně?

Při rozdělování úkolů na důležité a nedůležité či naléhavé a nenaléhavé je užitečné řídit se Paretovým pravidlem, které hovoří o tom, že pouze 20 % vašich aktivit (povinností) má vliv až na 80 % výsledků práce

Přečtěte si více