Dlouhé čekací lhůty na instalaci solárních panelů nahrávají lepšímu plánování. FVE řešení je možné kombinovat s dalšími typy úspor

Leteckým snímkováním za použití termokamery lze snadno odhalit místa, kudy teplo uniká

Přečtěte si více