Vlastnosti lesních půd předurčují růst a zdravotní stav budoucích lesů

Aby bylo možnéinformace o lesních půdách dále využívat, rozhodli se vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti zpracovat metodiku pro sjednocení stávajících databází

Přečtěte si více