Efektivnější plánování, ochrana před povodněmi i podpora turismu. Nová 3D mapa Brna poslouží architektům i běžným obyvatelům

3D model zobrazuje různé městotvorné parametry, jako je struktura zástavby, tvarosloví střešní krajiny nebo rozmístění stromů

Přečtěte si více