SAPO – první československý samočinný počítač

Historie vzniku a význam prvního československého počítače

Přečtěte si více