Kácení ohrožuje africké vysokohorské lesy coby důležitou zásobárnu uhlíku

Na rozdíl od jiných kontinentů horské lesy v Africe pohlcují stejné množství uhlíku na jednotku plochy jako lesy nížinné

Přečtěte si více