Průmyslové firmy více recyklují své odpadní vody. Navyšují tak své kapacity či šetří náklady, lákadlem jsou i dotace

Zatímco běžné odpadní vody z domácností míří do kanalizace a následně do komunálních čističek odpadních vod, odlišná situace nastává v průmyslových provozech

Přečtěte si více