Iniciativa PUMA „Voices of a RE:GENERATION“ nabízí mladým inovátorům možnost podílet se na udržitelnější budoucnosti

Nová iniciativa navazuje na závazek společnosti zajistit, aby aktivity značky PUMA v oblasti udržitelnosti byly srozumitelné pro všechny, především pro nastupující generaci

Přečtěte si více