Vegetaci ohrožující elektrické vedení odhalí data z letadel

Stav distribuční soustavy, tedy i velikost vegetace v blízkosti vedení vysokého a velmi vysokého napětí, sledují každoročně v rámci pochůzek montéři. Doplňkový způsob kontroly veškeré zeleně na daném území nabízí letecké snímkování

Přečtěte si více