Moderní konstrukce strojů: proč musíme změnit vnímání, abychom překlenuli propast v dovednostech

Musíme řešit celkový dopad výroby na životní prostředí a zkoumat, jakým způsobem mohou investice do technologií, jako je například výroba aditiv, snížit produkci odpadového materiálu

Přečtěte si více