Na ochranu lidí a majetku před povodněmi půjde další půl miliarda korun

Z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 půjde 500 milionů z evropských fondů na projekty přírodě blízkého charakteru, které zajistí povodňovou ochranu zastavěného území

Přečtěte si více