Rizikové prvky v českých vodách – zvýšený obsah železa či manganu, objevují se i těžké kovy a radioaktivní prvky

V českých přírodních zdrojích se v některých oblastech mohou objevovat radioaktivní prvky, těžké kovy či dusičnany

Přečtěte si více