Na ochranná pásma v okolí elektrického vedení pomáhají dohlížet letadla

Za pomoci leteckého snímkování lze efektivně monitorovat vegetaci zasahující do ochranných pásem v okolí drátů vysokého a velmi vysokého napětí

Přečtěte si více