Snižování energetické náročnosti budov nemá snadné řešení

Bydlení vysoký nevyužitý potenciál úspor energie a může se stát jedním z důležitých prvků přechodu na nízkouhlíkovou energetiku

Přečtěte si více