Švarcsystém – jeho úskalí a novinky od 1. ledna 2024

Zákoník práce dále stanoví, že závislá práce musí být konána vždy v pracovněprávním vztahu

Přečtěte si více