Sucho sužuje více než třetinu obcí. Výrazněji se proto zaměřují na chytré vodoměry, které hlídají nadměrné odběry vody

Lze předpokládat, že zejména v letních měsících bude v důsledku narůstajícího potenciálního celkového výparu a nedostatku srážek větší tendence ke vzniku půdního sucha na celém území Česka

Přečtěte si více