Komunitní energetika může změnit Česko

Na zpracování místních energetických koncepcí mohou obce a města, popřípadě dobrovolné svazky obcí, získat dotační podporu ve výši 85 až 95 % z celkových způsobilých výdajů

Přečtěte si více