Udržitelnost se prosazuje v módním průmyslu. Trendem je příklon k lokální výrobě a přijetí technologií informujících o původu výrobků

Módní průmysl je považovaný za druhého největšího znečišťovatele po ropném průmyslu. Odhaduje se, že je zodpovědný za 10 % všech emisí skleníkových plynů

Přečtěte si více