Miliardové investice do plynovodů mají budoucnost

Budoucnost plynovodů se kromě dalšího spojuje také s rozvojem technologie Power to Gas, která přeměňuje elektřinu na plynná paliva – vodík nebo metan

Přečtěte si více