Spolehlivější dodávky elektrické energie v zimě zajistí inteligentní distribuční soustavy s měřiči námrazy

Energetici se v zimě zpravidla potýkají se dvěma druhy problémů způsobených počasím – pády stromů na vedení kvůli zátěži způsobenou sněhovou nadílkou a námrazou na samotném vedení

Přečtěte si více