Malešická spalovna: GOLEM, který povstal z popela jako bájný Fénix

Zrekonstruované ZEVO Malešice je na stejné úrovni jako nejlepší evropské spalovny, a to jak po ekologické a technologické, tak i po ekonomické stránce

Přečtěte si více