Na části území hnědouhelného lomu ČSA vznikne národní přírodní památka

Na území lomu ČSA se po těžbě dnes nachází množství chráněných živočichů i rostlin. Pro některé druhy ptáků jsou dnes plochy nerekultivovaných výsypek zcela zásadním biotopem

Přečtěte si více