Hlavní solární boom ČR teprve čeká, letošními milníky jsou 3 „A“: agrovoltaika, akumulace a agregace flexibility

Zásadními milníky v rozvoji FVE a moderní energetiky se letos stávají legislativní podpora akumulace, agregace a flexibility

Přečtěte si více