Návrat k přirozenému lesu: Druhý rok po sobě roste plocha zalesněná listnáči

Zvyšování biologické rozmanitosti lesů je zahrnuto do dokumentu MZe Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, který je strategickým materiálem pro hospodaření v lesích v České republice

Přečtěte si více