Z jedné tablety do myčky na nádobí se uvolní více než tři a půl tisíce různorodých chemických látek

Zdroje vody jsou kontaminovány celou řadou antropogenních látek. Jsou to především nejrůznější průmyslové chemikálie, zpomalovače hoření, detergenty, léčiva, rostlinolékařské látky

Přečtěte si více