Třetina emisí olova v lesích pochází z odpalování ohňostrojů a pyrotechniky

Kontaminace lesních půd může mít vliv na fungování jednotlivých složek ekosystému i ekosystému jako celku

Přečtěte si více