Nevyzpytatelné počasí: budeme umět předpovědět extrémní události?

Klimatologie při hodnocení klimatických jevů posuzuje hlavně to, zda dochází ke změně intenzity jevu nebo frekvence jeho výskytu

Přečtěte si více