IoT technologie zefektivní a zlevní ochranu potrubí před korozí

Princip katodové ochrany spočívá v ochraně kovu proti korozi pomocí katodické polarizace, a to buď vnějším zdrojem proudu, nebo spojením s kovem se zápornějším potenciálem

Přečtěte si více