Zdraví a bezpečí zaměstnanců pomáhají chránit i IoT technologie

Jsou-li chytré senzory správně rozmístěny po pracovišti a nastaveny na kritickou úroveň teploty či úroveň koncentrace nebezpečné látky, podávají spolehlivé informace a včas varují před hrozícím nebezpečím

Přečtěte si více