Explozí elektronických hraček na třídicích linkách přibývá. Jaká jsou pravidla jejich recyklace?

Pokud jsou v autíčku, knížce nebo plyšákovi jakékoli elektronické prvky, stávají se tyto předměty elektroodpadem

Přečtěte si více