Německá Roční hospodářská zpráva 2022: inovativně utvářet transformaci

Německo potřebuje hospodářskou politiku, která umožní podnikům zůstat inovativními a udržitelnými i v budoucnu a dále rozšiřovat vlastní silné stránky

Přečtěte si více