Praha schválila Standardy pro hospodaření se srážkovou vodou. Pomohou předcházet tepelným ostrovům a zachovat přirozený vodní režim

Cílem standardů je zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze v rámci adaptace na změnu klimatu a snižování negativního vlivu extrémních teplot

Přečtěte si více