Využití geotermálního potenciálu důlních vod z ložiska Rožná

Základní aspekty využívání energetického potenciálu důlních vod z ložiska Rožná, které byly posuzovány nejen z hlediska zdroje, ale i ze strany potenciálního odběratele

Přečtěte si více