Smart metery umožní zákazníkům i dodavatelům efektivněji nakládat s elektrickou energií. Zároveň jsou klíčové pro rozvoj chytrých sítí

Smart metery přinášejí odběratelům nepochybný benefit v podobě fakturování skutečné spotřeby elektrické energie namísto odhadované

Přečtěte si více