Při úplné elektrifikaci dopravy a převedení silných a pravidelných přeprav ze silnice na železnici lze snížit v ČR celkovou konečnou spotřebu energie v dopravě o 70 procent

Doprava v České republice spotřebuje více energie fosilních paliv než průmysl a teplárenství dohromady. Přechod na čistou mobilitu je proto významnou součástí dekarbonizace ČR

Přečtěte si více