Snížení emisí CO2, zlepšení bezpečnosti, zvýšení efektivity ve výrobě a snížení nákladů již není sen – je to realita

Díky použití pokročilých digitálních technologií se společnosti Michelin podařilo snížit roční emise CO2 o 50 tun

Přečtěte si více