Zavřené doly na Karvinsku mají energetický potenciál

Likvidace hlavních důlních děl na Ostravsku se už nyní připravuje s tím, že některé jámy zůstanou jako plynové, vydatný na metan je například Důl Staříč

Přečtěte si více