Obnovení těžby na Karvinsku by bylo možné, ale finančně a časově velmi náročné

Podle dostupných údajů je v dolech ČSA a Darkov 14 mil. tun vytěžitelných zásob uhlí, přičemž jde o kvalitnější koksovatelné uhlí

Přečtěte si více